Pohádka na dobrou noc je pro děti kouzelným světem


Čtení na dobrou noc je pro děti velkým přínosem. Nestačí jim pouze pustit pohádku v televizi, děti potřebují vaši přítomnost a společné prožívání příběhu, což jim televize v žádném případě neumožní. Společné čtení je také důležité pro jejich výchovu a vývoj.

Kdy začínáme dětem číst
Žádné dítě není na čtení moc malé. I půlroční děťátko moc dobře rozumí tomu, co mu předčítáte. Sice doslova nechápe významu vět a smyslu příběhu, bude vám ale rádo naslouchat a vnímat hlas rodičů i jejich přítomnost, a na společné chvíle u knížky se vždy bude těšit.

Knihy by měly být nedílnou součástí každého dítěte, a to hned od narození. Samozřejmě že zprvopočátku nejde o klasické čtení, ale spíše o prohlížení obrázkových knížek. Ty jsou dnes přizpůsobené vývojovému období děťátka, a pomáhají mu stimulovat jeho smysly.

Knížky rostou společně s dětmi
Jak děti rostou, měly by s nimi růst i knížky. Pro miminka jsou vhodné spíše umělohmotné knížečky, které jdou otírat. Jsou měkké a děti je krásně mohou žmoulat a objevovat spíše pusinku než očima. Postupně by knihy měly nabývat opravdovou podobu. Takové již obsahují obrázky i krátké texty. Děti si je rádi prohlížejí s blízkou osobou, a to jsou přesně ty chvilky, které si mají užívat děti i rodiče. Pro větší děti jsou pak nejvhodnější pohádky, které si postupně mohou začít číst i sami.

Rituály a společné chvíle
Společné chvíle u knížky děti milují. Zaveďte jim proto rituál, který bude skvělou možností pro upevnění vzájemného pouta. Dětem se tak zvýší pocit bezpečí i důvěry. Budou si užívat vaší pozornosti, kterou mají jen pro sebe, což je pro ně velmi důležité.

Vhodné je vyčlenit si pro čtení alespoň půl hodiny denně, nejlépe před spaním. Děti se krásně zklidní a budou dobře usínat.
Čtení není jen zábava
·         Posiluje rodinné vztahy.
·         Rozvíjí pozornost a paměť dětí.
·         Pomáhá k jejich tvořivosti.
·         Rozvíjí jazykový cit a zlepšuje artikulaci.
·         Zlepšuje slovní zásobu i způsob vyjadřování