HISTORIE VÁNOC A JEJICH VÝZNAM


V dnešní době jsou Vánoce již trošku komerčním svátkem a málokdo je bere v té tradiční formě, na kterou byli lidé zvyklí po staletí. Dnes jsou hlavně o dárcích, penězích a návštěvách rodiny. Málokdo si vzpomene na Ježíše a jeho narození. Vánoce jsou vlastně další svátek po Halloweenu, o kterém se více dozvíte na https://www.herax.cz/halloween-a-dusicky—historie-oslav-a-jejich-vyznam


 Tradice Vánoc e drží již dlouho, i když s některými obměnami. Ukážeme si, jak to tedy bylo původně.
vánoce na dlani


Biblický příběh narození Ježíše
Do Ježíšovy matky vstoupí duch svatý a ona tak otěhotní i přesto, že je panna. Kvůli sčítání lidu jdou do Betléma, kde se pro ně ale nenajde místo pod střechou, a tak musí přespat v chlévě, kde se narodí i sám ježíš. Matka ho zabalí do plenek a uloží do jeslí. Přijdou pastýři, kterým se zjevil anděl Páně a řekl jim, že se ve chlévě narodil spasitel, který zachrání jejich lid. Také přišli mudrci, kteří spatřili hvězdu a přinesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu.
perníčky zdobené


Historie Vánoc
křesťané začali slavit Vánoce ve třetím až čtvrtém století. Ve středověku byly Vánoce veřejně slavenou a důležitou událostí. Součástí byl alkohol nebo také hazardní hry. Na území Česka byla dodržována tradice bdění a půstu. Dárky byly spíše úplatkářského rázu – dávali se nadřízeným nebo vrchnosti. Až v 17. století se tradice přesunula do rodin i se všemi svými zvyky a obyčeji. Také byly Vánoce několikrát zrušeny a zakázány jako svátek pohanů, hlavně v anglicky mluvících zemích a koloniích. Poté bylo v českých zemích dovoleno pečení vánočky, ale byl zákaz stavění jeslí v kostelech, začala tedy masová výroba domácích betlémů. Charles Dickens napsal Vánoční koledu, která pomohla chápat Vánoce jako svátek rodiny, štědrosti a dobré vůle.


Individualita
V každé zemi se Vánoce slaví trochu jinak, a i dárky nosí dnes někdo jiný. V některých státech nejsou Vánoce oficiálně uznaným svátkem – Thajsko, Japonsko nebo Laos. Jsou odmítány hlavně kvůli spojení s křesťanstvím.


Tak co vy? Slavíte Vánoce komerčně nebo původním způsobem?HISTORIE VÁNOC A JEJICH VÝZNAM
4 (80%)4