Splňte si svůj sen – vložte výletování do zkušených rukouJeÅ¡tÄ› pÅ™ed pár lety byl Å¡kolní výlet s pÅ™ipraveným programem, kde by veÅ¡kerou starost a péÄi o dÄ›ti pÅ™evzal nÄ›kdo jiný, tedy organizátor výletu, nedostižným snem každého vyuÄujícího. Ten, kdo totiž nÄ›kdy pořádal pro dÄ›ti celodenní nebo dokonce i vícedenní akci dobÅ™e ví, jak moc je to nároÄná a mnohdy nevdÄ›Äná práce. UrÄitÄ› o tom, milé paní uÄitelky a páni uÄitelé, víte své. Dnes je situace v tomto smÄ›ru ponÄ›kud jiná. Å kolních výletů se postupnÄ› ujímá celá Å™ada agentur a zprostÅ™edkovatelů, kteří dokáží jak v přípravÄ›, tak i v samotné organizaci uÄitele dokonale zastoupit.

Vyberte si správně svého organizátora!

Důležité je vÅ¡ak pÅ™i výbÄ›ru takového organizátora dobÅ™e si jej prověřit, aby vám starosti na výletÄ› spíše nepÅ™ibyly, než ubyly. Å kolní výlety RIKITAN jsou zárukou toho, že se dobÅ™e budou bavit nejen dÄ›ti, ale i jejich uÄitelé. Nejde samozÅ™ejmÄ› jen o zábavu, i když ta by mÄ›la být pÅ™i takovéto volnoÄasové aktivitÄ› prioritní záležitostí, ale také o pouÄení a naÄerpání nových znalostí vÄ›domosti a dovedností.