Jsou tu zaseZaskoÄili vás s pÅ™icházejícím jarem opÄ›t drzí hlodavci a nepříjemný hmyz, pÅ™estože stále bedlivÄ› uklízíte, Äistíte a snažíte se svůj domov, firmu, Äi jinou nemovitost udržovat v dokonalém pořádku? Pak mÄ›jte na pamÄ›ti, že deratizace a desinsekce, zvláštÄ› ve firemních objektech a panelových domech, je práce pouze pro speciální firmu, která se hubením tÄ›chto vetÅ™elců zabývá. Pokud vás tito nepříjemní nájemníci opÄ›t navÅ¡tívili, věřte, že není naÄ Äekat a snažit se vyhazovat peníze za nejrůznÄ›jší drogistické přípravky za úÄelem vyhubení Å¡kůdců vlastními silami, ale je tÅ™eba pozvat si nás – spoleÄnost Deraplus.

Skoncujeme s nimi

Možná ani netušíte, že pÅ™i nesprávném nastražení pastí, jedů a podobných drogistických přípravků se mohou nemilá zvířátka jeÅ¡tÄ› více pÅ™emnožit a jejich hubení tak může být jeÅ¡tÄ› složitÄ›jší a komplikovanÄ›jší. Nejlepší je vždy pÅ™i prvním výskytu objednat profesionály pro co nejrychlejší zásah. NaÅ¡e spoleÄnost, která se kromÄ› jiného specializuje právÄ› i na hubení hmyzu vÄetnÄ› Å¡tÄ›nic, prohlédne veÅ¡keré prostory, vyhledá, kudy se dotyÄní dostávají do objektu a provede s nimi krátký proces.