Radikální snížení exekučního tarifu


 Výše odměn soudních exekutorů se snížila od 1. dubna 2017. U pohledávek do dvaceti tisíc korun dokonce o jednu třetinu. Tedy ze tři tisíc na dva tisíce korun.
Tato vyhláška byla podepsána ministrem spravedlnosti. K podpisu došlo i přesto, že proti bylo vzneseno velké množství připomínek a varování, ať už ze strany Exekutorské komory České republiky, tak některých ministerstev. Dále byl proti Nejvyšší soud a také Nejvyšší správní soud a další orgány.

soud
 

Negativní dopady

 
I skupina Exekutoři proti teritorialitě (EPT) varovala, že tato změna bude mít negativní dopady. Mluvčí uvedeného uskupení EPT se vyjádřil, že již po dvou měsících je zřejmé, že varování bylo zcela na místě. Je jasné, že situace bude v následujících měsících zcela kritická. Vzhledem k tomu, že exekutorům přibývají povinnosti a rostou náklady s vymáháním pohledávky, bylo třeba náklady na vymáhání pohledávky spíše navýšit. Za patnáct let se tomu tak nestalo a nyní přišlo snížení. To dostává exekutory do velkých potíží.
Další zástupce této skupiny pak v jednom ze svých rozhovorů informoval, že na jednu pohledávku jsou náklady velké, protože se musí zajistit:
•     veškerá složitá administrativa, která se musí provádět v kancelářích
•    nájemné za prostory
•    personální obsazení
•    natáčení mobiliárních exekucí
•    platba pohonných hmot za výjezdy
 
faktura

Samozřejmě proces je složitý a musí na něm pracovat několik lidí, od administrativních pracovníků, přes advokáty, po osoby, které provádí mobiliární exekuce. Aby byla zachována kvalita pracovníků, musí se samozřejmě zaplatit, nicméně snížení odměn exekutorovi má právě dopad na výši mezd a tím se postupně stává exekutorský úřad zcela nekonkurenceschopný. A to jak k soukromé sféře, protože platy jsou nízké, tak ke státní sféře, protože odpovědnost je neúnosně velká. Proto se očekává, že nastane v brzké době i odliv pracovníků úřadů, což bude mít fatální dopad na exekutorskou činnost. V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že u exekutorů se odměny snižují a náklady rostou, platy soudců a dalších zaměstnanců justice stále rostou a celý provoz soudní soustavy je hrazen ze státního rozpočtu. Oproti tomu exekutorské úřady celý tento provoz táhnou ze svého a ke všemu odpovídají za škodu celým svým majetkem. Proti tomu soudci odpovídají za škodu pouze do výše čtyř a půl násobku platu.
 

Alarmující trend

 
Musíme konstatovat, že tento trend je opravdu alarmující. Celkově odpovídá situaci v České republice. Politici tato opatření využívají pro zvyšování své popularity, což je přímo do nebe volající. Ministr spravedlnosti dokonce řekl, že snížení soudních exekutorů na jednu polovinu by bylo žádoucí. Je s podivem, že osoba na takovém místě něco takového řekne, když si vezmeme fakt, že každý rok neustále narůstá počet neukončených exekucí o 250 tisíc. V minulém roce ukončilo svoji činnost 14 soudních exekutorů a je již tedy více než 20 neobsazených exekutorských úřadů.
 
Celým tímto postupem je vymahatelnost pohledávek v České republice velmi omezena a hrozí další a další omezování a nevymahatelnost pohledávek.Výše odměn soudních exekutorů se snížila od 1. dubna 2017. U pohledávek do dvaceti tisíc korun dokonce o jednu třetinu. Tedy ze tři tisíc na dva tisíce korun.
Tato vyhláška byla podepsána ministrem spravedlnosti. K podpisu došlo i přesto, že proti bylo vzneseno velké množství připomínek a varování, ať už ze strany Exekutorské komory České republiky, tak některých ministerstev. Dále byl proti Nejvyšší soud a také Nejvyšší správní soud a další orgány.
 

Negativní dopady

 
I skupina Exekutoři proti teritorialitě (EPT) varovala, že tato změna bude mít negativní dopady. Mluvčí uvedeného uskupení EPT se vyjádřil, že již po dvou měsících je zřejmé, že varování bylo zcela na místě. Je jasné, že situace bude v následujících měsících zcela kritická. Vzhledem k tomu, že exekutorům přibývají povinnosti a rostou náklady s vymáháním pohledávky, bylo třeba náklady na vymáhání pohledávky spíše navýšit. Za patnáct let se tomu tak nestalo a nyní přišlo snížení. To dostává exekutory do velkých potíží.
Další zástupce této skupiny pak v jednom ze svých rozhovorů informoval, že na jednu pohledávku jsou náklady velké, protože se musí zajistit:
•     veškerá složitá administrativa, která se musí provádět v kancelářích
•    nájemné za prostory
•    personální obsazení
•    natáčení mobiliárních exekucí
•    platba pohonných hmot za výjezdy
 
Samozřejmě proces je složitý a musí na něm pracovat několik lidí, od administrativních pracovníků, přes advokáty, po osoby, které provádí mobiliární exekuce. Aby byla zachována kvalita pracovníků, musí se samozřejmě zaplatit, nicméně snížení odměn exekutorovi má právě dopad na výši mezd a tím se postupně stává exekutorský úřad zcela nekonkurenceschopný. A to jak k soukromé sféře, protože platy jsou nízké, tak ke státní sféře, protože odpovědnost je neúnosně velká. Proto se očekává, že nastane v brzké době i odliv pracovníků úřadů, což bude mít fatální dopad na exekutorskou činnost. V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že u exekutorů se odměny snižují a náklady rostou, platy soudců a dalších zaměstnanců justice stále rostou a celý provoz soudní soustavy je hrazen ze státního rozpočtu. Oproti tomu exekutorské úřady celý tento provoz táhnou ze svého a ke všemu odpovídají za škodu celým svým majetkem. Proti tomu soudci odpovídají za škodu pouze do výše čtyř a půl násobku platu.
 

Alarmující trend

 
Musíme konstatovat, že tento trend je opravdu alarmující. Celkově odpovídá situaci v České republice. Politici tato opatření využívají pro zvyšování své popularity, což je přímo do nebe volající. Ministr spravedlnosti dokonce řekl, že snížení soudních exekutorů na jednu polovinu by bylo žádoucí. Je s podivem, že osoba na takovém místě něco takového řekne, když si vezmeme fakt, že každý rok neustále narůstá počet neukončených exekucí o 250 tisíc. V minulém roce ukončilo svoji činnost 14 soudních exekutorů a je již tedy více než 20 neobsazených exekutorských úřadů.
 
Celým tímto postupem je vymahatelnost pohledávek v České republice velmi omezena a hrozí další a další omezování a nevymahatelnost pohledávek.