Pomoc při potížích s erekcí


Potíže s erekcí mají řadu příčin. Příležitostné selhání po konzumaci většího množství alkoholu nebo při nechuti k sexu je běžné a není nutné se jím znepokojovat. Objeví-li se však častěji, je třeba situaci řešit. Pro jejich řešení jsou doporučeny dvě pomyslné hranice. První z nich, kdy se doporučuje, aby se muž zamyslel nad svým životním stylem a obohacením stravy o určité přípravky, je více než jedno selhání z deseti za poslední půlrok. Dostavují-li se obtíže častěji než každý čtvrtý styk, nadešel čas obrátit se na lékaře. Nejtěžší je kompletní porucha erekce, kdy muž nedosahuje erekce za žádných okolností. K tomu dochází většinou po operacích v oblasti pánve, po úrazu nebo u pacientů s cukrovkou. Opačným problémem, vyskytujícím se vzácně, je priapismus. Jde o bolestivou erekci, trvající déle než šest hodin. Tento stav je nutné neprodleně řešit, protože může vést k trvalému poškození topořivých těles a následně k erektilní dysfunkci.

Muž s hlavou v dlaních

Nejčastější psychickou příčinou poruchy erekce bývá strach ze selhání, ten se dostavuje na počátku sexuálního života, při sexu s novou partnerkou či při přehnaných očekáváních. Tyto stavy, pokud přetrvávají, by se měly léčit pomocí psychoterapie společně s partnerkou. Fyzickou příčinou poruch erekce, zvláště u mužů po padesátce, může být jiná závažnější choroba.

Muž a žena

Velkou úlohu v tomto směru sehrává hypertenze, vysoký cholesterol, cukrovka, obezita, ale i kouření a nadměrná konzumace alkoholu. Zatímco při menších potížích s erekcí lze nápravy dosáhnout změnou životního stylu a doplněním stravy o léčebné přípravky, při větších a déle trvajících obtížích je nutné navštívit lékaře a s jeho pomocí prostřednictvím léků na erekci potíže alespoň částečně odstranit. Na trhu je celá řada potravinových doplňků a atestovaných, schválených léků, které mužům umožní návrat do normálního sexuálního života.