Akcie a opce pro Vaše peníze


Určitě jste už někdy slyšeli pojem akcie nebo opce. Ale víte, co vlastně znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl? Pojďme se akciím i opcím podívat na zoubek.

Pokud Vás zajímají pojmy akcie a opce Tradecz měli bychom si nejprve definovat co vlastně tyto dva pojmy znamenají a jestli je mezi nimi vůbec nějaký rozdíl. Akciemi rozumíme cenné peníze, které potvrzují držený podíl ve společnosti. Díky tomu akcionáři náleží podíl ze společnosti a právo hlasovat na valné hromadě akcionářů. Oproti tomu opce je dohodnutý obchodní kontrakt, který dává právo kupujícímu prodat nebo koupit od kupujícího nějaké konkrétní aktivum za konkrétní cenu kdykoliv do vypršení kontraktu. Opce je díky tomu považována za velmi oblíbený finanční derivát.

peníze

Výkup starých aut

Akcie

Definici akcií jsme si už řekli. Pojďme se podívat na klady a zápory akcií. Mezi výhody patří výnos z pohybu kurzu. Mezi další výhody můžeme jmenovat například dividenda. Jsou to platby vyplácené akcionáři společnosti. Další výhodou akcií je podíl na významných společnostech jak České republice, tak také v zahraničí. A taky snazší prodej než u dluhopisů. Jak už jsme si řekli akcie mají i své nevýhody. Patří zde například zdanění dividend, nepravidelná výplata výnosů, platba poplatků s tím spojených, ale také v sobě skrývají riziko akciového trhu.

křivka

Opce

I opce samozřejmě existují jisté výhody a nevýhody. Hlavní výhodou je jejich schopnost zmírnit riziko, kdy například investor může vlastnit opce nebo si je koupit na ochranu před možným poklesem ceny akcií. Další velkou výhodou pro kupujícího je, že přinášejí právo nikoliv, ale povinnost koupit nebo prodat konkrétní akcií před vypršením data expirace a za předem stanovenou cenu. Opce mohou, ale i vyvolat vysoké ztráty v důsledku pákového efektu.

Opce nebo akcie, co si vybrat

Je na zvážení, jak moc chcete obchodovat a jaké jsou Vaše finanční možnosti. Bez rizika u obou nelze dosáhnout zisku. Opce jsou, ale instrument, kde lze riziko ztráty řídit. Proto je spíše větší zájem o opce než akcie.