Jaká je Vaše aktuální pozice na trhu?

Analyzujte situaci, ve které se Váš podnik aktuálně nachází prostřednictvím jedné z níže uvedených matic.
Matice BCG– třídění strategických podnikatelských jednotek podle podílu na trhu

kod


·         Hvězdy – produkty mají vysokou míru růstu a velký podíl na trhu, často vyžadují rozsáhlé investice na financování svého rychlého růstu.
·         Dojné krávy – produkty s pomalým růstem trhu a vysokým tržním podílem. Tyto produkty vyžadují méně investic a přinášejí vysokou hotovost.
·         Otazníky – jednotky s nízkým tržním podílem na rychle se rozvíjejícím trhu. Vyžadují mnoho prostředků, aby si udržely pozici.
·         Psi – nízká míra růstu a malý podíl na trhu.
 
Strategie vyplývající z analýzy BCG –
·         Zvýšení tržního podílu – vhodné pro produkty, které se staly otazníkem, ale mohly být hvězdami.
·         Zachování tržního podílu – u dojných krav, které produkují dostatek hotovosti.
·         Snížení tržního podílu – strategie se uplatňuje, pokud chce firma získat v krátkém čase více hotových peněz. Používá se zejména u otazníků a psů.
·         Odchod z trhu  – znamená likvidaci jednotek, především psů a někdy i otazníků.
 
Portfoliová matice GE –matice růstu/podílu. Úspěšnost firmy závisí na tom, zda bude operovat na přitažlivém trhu a zda bude mít na tomto trhu konkurenční postavení. Matice vyjadřuje závislost mezi konkurenceschopností podniku a atraktivnosti trhu. Postavení jednotek je posuzováno z hlediska atraktivnosti trhů a z hlediska konkurenčního postavení na trhu.

graf
 
Ansoffova matice růstu –
·         Pronikání na trh – růst tržeb prostřednictvím prodeje existujících produktů existujícím tržním segmentům bez změny produktů (např. posílením reklamy, snížením cen apod.)
·         Zvětšování trhu – představuje růst tržeb založený na identifikování a získání nových tržních segmentů pro existující produkty (např. demografické trhy, geografické trhy, trhy organizace).
·         Vývoj nových výrobků – zabezpečuje růst tržeb pomocí nabídky modifikovaných nebo nových produktů existujícímu tržnímu segmentu (např. nové příchutě, balení, značka).
Diverzifikace – podnik začíná nebo odkoupí nové podnikatelské aktivity mimo rámec existujících produktů a trhů.