Boty na podpatku byly kdysi dominantou mužů


Věděli jste, že to, co si dnes spojujeme se symbolem ženskosti, bylo kdysi naprosto a zcela vymezeno mužům, a to pro nikoli estetické, jako tomu je dnes, účely, ale pro čistě praktické využití? Přečtěte si tento článek  a dozvíte se, jaká byla historie vysokých podpatků, co bylo jejich účelem, ale také proč se postupně staly symbolem ženství.

Vysoký podpatek býval kdysi dávno symbolem moci, jakýsi certifikát společenské hodnoty. Například v době vlády Ludvíka XIV. se podpatky směly nosit jenom u dvora. Ale podpatky začaly ve společnosti hrát roli už ve starém Římě, kde je nosily prostitutky. Ve středověku se místo podpatků nosily vysoké dřeváky, které si obouvaly paničky z vyšší šlechty na své drahé boty, aby si je neušpinily od pláta nebo prachu.

V Turecku ve čtrnáctém století se rozšířila vlna obuvi na vysoké platformě. Byla vysoká a nepraktická, takže se v ní chodilo tak, že se posouvaly po zemi. Navíc musely být ženy drženy sluhy, aby z nich nespadly. V Benátkách byly populární platformy vysoké až sedmdesát centimetrů. Čím vyšší statut ve společnosti, tím vyšší podpatky.


Jak se staly podpatky mužskou záležitostí?

To díky perské kavalerii. Ta totiž někdy v šestnáctém století s těmito vysokými podpatky jezdila na koních. Když se vzpřímili ve třmenech, lépe se jim jezdilo a také lépe mířilo šípy na cíl. V Evropě se proto rychle staly podpatky symbolem mužnosti a síly.

Během šestnáctého a sedmnáctého století se boty na podpatku staly mužskou záležitostí i z toho důvodu, že v bitvách a válkách mohli šlápnout s těmito platformami a podpatky do kaluží krve, aniž by si umazali zbytek šatstva.

Ovšem i zde se nachází společenský statut. Když Ludvík XIV. Zakázal nosit podpatky vyšší, než měl on sám, i nižší vrstvy si chtěly zaimitovat, mít to, co šlechta, a tak si začali podpatky vyrábět z levných náhražek. Nejdřív jenom muži, úředníci a živnostníci, pak i ženy, které se chtěly vymanit z genderového područí své doby.

Pak nastoupilo osvícenství, které preferovalo praktičnost a logiku – a podpatky pro muže to rozhodně nebyly, a tak muži o své právo na boty na vysokém podpatku přišli.